Významné události

/album/fotogalerie-vyznamne-udalosti/zcelovani-pozemku-orez-zmenseno-jpg/

—————

/album/fotogalerie-vyznamne-udalosti/a1932-33vodojem-orez-zmenseno-jpg2/

——————————


Scelování pozemků (pozemkové úpravy) v roce 1936

 

Projekt zcelování pozemků byl naplánován v roce 1936 německým inženýrem Bílinou (Ing. Bilina). Projekt byl povolen, zpracován a uhrazen ještě za ČSR. Přípravné práce trvaly 2 roky. Když měly začít hlavní práce, byla Řídeč jako součást Sudet připojena k Německu, odkud v té chvíli nebylo možné projekt financovat. Nechat započatou práci stát nebylo taky dost dobře možné. České úřady nevydaly žádné plány ani výpočty bez zaplacení a bez těch nebylo možné pokračovat. Starostovi Wilhelmu Heinrichovi náhodou zůstal v rukách jeden jediný plán. Ten se podařilo rozmnožit a namáhavě zpracovat provizorní výpočty, které jistě zcela neseděly. Zahájení nouzových prací na projektu bylo schváleno pracovním úřadem. Po potvrzení plateb pracovním úřadem byly uvolněny také původní plány a Ing. Bilina, ale jen k technickým pracem. Z pracovního úřadu ve Šternberku bylo přiděleno mnoho nezaměstnaných. Byli placeni na základě týdně předkládaných výplatních přehledů. Tento seznam musel být předložen na pracovním úřadě vždy v sobotu. Peníze byly přiděleny obci – za 60-80 pracovníků 125 000 říšských marek. Práce spočívaly především ve stavbě cest, hloubení vodních příkopů a pokládání hraničních kamenů. Zúrodnění cest a polních mezí byly prací vlastníků pozemků.

Projekt stál 82 000 Kč a mohl být zaplacen 10 000 říšskými markami, takže byla cena práce pro obec velmi výhodná. Našli se někteří nespokojení, ale nakonec měl každý opět svou výměru.

 

(Zdroj: Heimatsblatt, autor: tehdejší místostarosta Franz Fischer)